Sonda
Co zmienił byś w naszym sklepie ?
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę GEORG Jerzy Leśniak, nazywaną dalej GEORG, ul. Juraty 24, 80-299 Gdańsk, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Żukowo w dniu 2009-04-01 pod numerem ewidencyjnym 97/09.
  2. Decydując się na zakup w naszym sklepie automatycznie zgadzasz się z naszym regulaminem.
 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

  1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem amber-le.eu służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Zakupy w sklepie internetowym GEORG mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie amber-le.eu, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
  3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
  4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez firmę GEORG.
  5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego GEORG.
  6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
  7. Sklep internetowy GEORG przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  8. Firma GEORG zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
   • transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym platnosci.pl (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki,
   • we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości,
   • przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
  9. Zamówienia w sklepie internetowym GEORG są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego GEORG obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  10. Ceny podawane w sklepie internetowym GEORG są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. GEORG zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
  11. Firma GEORG prowadząca sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
  12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
   • odbiór osobisty w biurze firmy GEORG w Gdańsku Osowie,
   • dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  2. Firma GEORG będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie amber-le.eu, z zastrzeżeniem pkt 2.7.
  3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
   • sprawdzeniu przez GEORG kompletności wysłanych danych,
   • skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
   Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
  4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek firmy GEORG wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.
  5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę GEORG telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres amber@amber-le.eu
  6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy "odbiór osobisty" płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.
  7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
  8. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny amber-le.eu pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.
   W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

   * Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub magazynu firmy GEORG, w którym zamówienie zostanie odebrane.

   * Płatność przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem , może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

   * Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem  są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z firmą GEORG i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

   * Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

   * Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w magazynie firmy GEORG.

   * Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
 4. REKLAMACJE I GWARANCJE

  1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem firmy GEORG.
  2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu GEORG widniejący na paragonie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
  4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
  6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

  1. GEORG przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.
 6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.
  2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
  3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął plomby zabezpieczające.
  4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub w przypadku e-przelewu rachunku bankowego, użytej we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru, lub poprzez wykonanie przelewu przez sklep GEORG na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.
 7. OCHRONA DANYCH

  1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę GEORG (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
  2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
  3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego GEORG.
  4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora amber-le.eu
  5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl
  6. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat do końca roku, w którym została wystawiona faktura.
  7. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Firma GEORG zastrzega sobie prawo do:
   • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
   • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego GEORG,
   • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego GEORG,
   • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
  3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego do dalszej odsprzedaży prosimy o przysłanie kopii danych rejestrowych firmy na adres e-mail: amber@amber-le.eu lub faksem na numer 058 522 90 77.
  5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.Data aktualizacji: 2015-01-03

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl